EN FI SE RU

Olosuhdetestaus ja sääkoestus

Sääkoestustilat

SääkaapitOlosuhdetestaus ja sääkoestus

 • Malli: kaapit/arkut
 • Koko: 150l < 3000

Olosuhdetestihuoneet

 • Koko: 2000 < ∞
 • Elementtirakenteet ja hermeettiset hitsatut rakenteet

Mobiilitestikammiot

 • Kontit/arkut/kaapit
 • Koko: 150l < ∞

Säilyvyysseurantahuoneet

 • Koko: 2000 – ∞ litraa

Kasvatushuoneet

 • Koko: 2000 – ∞ litraa (m³)
 • Valittavissa LED-kasvatusvalot
 • Lämpötila-alue: -80... +180 °C 
 • Kosteusalue: 10... 98% RH

Lisävarusteina valittavissa mm. erikokoisia läpivientejä, hyllyjä, tehostettu jäähdytys (LN2/CO2), UV-valo, sadetus jne.

Luotettavaa sääkoestustekniikkaa

Sääkoestuslaitteilta vaaditaan paljon. Kun yhtä tuotetta testataan, on toinen jo odottamassa vuoroaan. Testit jatkuvat tunnista ja kuukaudesta toiseen, tuotetta rasittaen. Kosteuslaitteen tulee toimia häiriöttömästi koko testauksen ajan. Häiriöt tulevat kalliiksi ja antavat epävarman lopputuloksen. Luotettava laite on myös taloudellinen, sillä sen huolto- ja korjauskustannukset jäävät pieniksi.

Arctestin suunnittelemissa ja valmistamissa laitteissa on kiinnitetty erityistä huomiota säätötarkkuuteen, olosuhteiden tasaisuuteen sekä suorituskykyyn vaativien testinormien suorittamiseksi. Oikeilla komponenttivalinnoilla käyttö saadaan taloudelliseksi vuodesta toiseen. Vakiomallien lisäksi Arctest valmistaa myös laitteita asiakkaiden toiveiden mukaan.


Sääkoestus osana laadunvalvontaa

Kilpailun kiristyessä yhä usempi yritys testaa tuotteensa hallituissa olosuhteissa ennen markkinoinnin aloittamista. Testauksen avulla saadaan selville, missä olosuhteissa tuote kestää ja missä ei. Näin tuotteen laatu paranee ja ongelmat vähenevät.

Tuotteiden testaukseen on määritelty erilaisia testinormeja esim. sähkökomponenteille, tiilille ja betonille. Testinormeissa määritellään lämpötilan ja kosteuden tarkkuudet sekä testijaksojen pituudet ja vaihteluajat. Lisävarusteina voidaan käyttää UV-säteilytystä ja sadetusta. Molempia tarvitaan esim. rakennusmateriaalien ja rakenteiden testauksessa.

Sääkoestuskaapeista tehdään myös erikoissovelluksia, kuten tyhjiökammioita. Tyhjiön avulla voidaan testata avaruusteknologiassa tarvittavia komponentteja ja osakokonaisuuksia. Tyhjiö ja lämpötila kulkevat käsi kädessä ja tietty tyhjiö vastaa tiettyä korkeutta maanpinnan tasolta. Lämpötila puolestaan alenee korkeuden lisääntyessä.

Sääkoestuslaitteiden käyttöalue on varsin laaja ja sen suurin käyttäjäryhmä on elektroniikkateollisuus. Testaukset alkavat yksittäisistä komponenteista ja päätyvät laitekokonaisuuksiin. Toinen merkittävä käyttöalue on rakennusmaterialien testaus, esim. tiilet, betoni, ovet ja ikkunat. Elementtien saumavuotoja voidaan tutkia, samoin kuin ikkunakokonaisuuksien vuotoja ja niiden sateen pitävyyksiä.

Oman erityisalueensa muodostavat kasvukammiot, joissa tutkitaan kasveja, puita, sammalta ja muuta biologiaan liittyvää. Kasvukammioiden avulla vuosisykliä voidaan huomattavasti lyhentää. Säädettävinä parametreinä ovat yleensä lämpötila, kosteus, päivänvalo ja CO2. Lisäksi kasveja voidaan kastella ja sadettaa halutun rytmin mukaan.

Ota yhteyttä!

Suomen lippu

Arctest logo

Arctest - Cooler than you think