EN FI SE RU

Företaget

Arctest Oy har en lång och framgångsrik historia bakom sig. Sedan år 1986 har Arctest Oy varit en ledande tillverkare av klimattestskåp, hållbarhetskontrollrum och odlingskammare på den finländska marknaden. Vi tillverkar även också laboratoriekylar- och frysskåp. Dessutom importerar företaget Convirons odlingskammare och Statebournes kylboxar med flytande kväve som köldmedie.

Företaget grundades redan år 1986 av Matti Litmanen och Pentti Kouhio, så med dess rötter inom branschen har vi mer än 30 års erfarenhet i företaget. Grundarna har numera gått i pension och företagsverksamheten såldes i januari 2013 till representanter för den följande generationen. De nya ägarna Johan Kinnula och Lauri Forsström fortsätter att utveckla och stärka företaget genom att omhulda det kunnande och den know-how, den yrkesskicklighet och de traditioner som medverkat till Arctests framgång genom åren.

Vår tillverkning baserar sig på omsorgsfull planering och val/användning av säkra komponenter, kompletterade av en högklassig servicetjänst.

Till våra kunder hör ledande företag och forskningsinstitut inom respektive bransch såsom Nokia, Vaisala, BAE Systems, Danfoss, SGS Fimko, ABB, FMV och FOI mfl. Dessa och många fler har funnit Arctest vara en pålitlig samarbetspartner.

Exporten är världsomfattande och i flera länder i Europa är vi verksamma via lokala samarbetspartners.

 

Arctest - Cooler than you think