EN FI SE RU

Skräddarsydda produkter

Skräddarsydda produkter för klimattester är Arctests styrka!

Att skräddarsy produkter för klimattestning enligt kunden behov gör att beroendet av fälttester minskar och betydligt förkortar tiden från produktutveckling till produktens lansering.

Då testutrustningen dimensioneras enligt kundens egna behov blir testresultaten exaktare, snabbare och dessutom är utrustningen en fungerande del av användarens egen process.

Då klimattestskåpet eller -rummet skräddarsys kan kunden själv bestämma temperaturer (kall/varm), fuktighet, dörrarnas och fönstrens format/modell/antal/placering, skåpets eller rummets exakta mått, genomföringarnas placering/format/antal, hyllor osv.  Anordningarna kan också förses med t.ex. regn, UV-belysning samt naturligtvis ett styrsystem som tillgodoser kundens krav.

Med våra produkter kan kunderna utföra tester i arktiska förhållanden på sommaren eller motsvarande i gassande hetta på vintern. Framförallt erbjuds kunden möjlighet till exakta upprepade tester. Arctest har sedan årtionden blivit känt som tillverkare av kvalitativa högklassiga klimatskåp och -rum. Våra kunder väljer gång på gång Arctests produkter för klimattestning.

Tag kontakt

 

Arctest - Cooler than you think