EN FI SE RU

SERVICE – Installation and Maintanence Service

Service- och kalibreringstjänster

Som tillverkare av klimattestutrustning har vi satt oss in i den krävande kyltekniken och elektroniken.

Till vår styrka hör också sakkunnig och snabb service- och kalibreringstjänst.

Med ett telefonsamtal får Du ”första hjälp” och vid behov kommer vår eller vår partners serviceman till er.

Reservdelarna kan beställas direkt ur lagret och de levereras redan samma dag.

Serviceavtal

Vi rekomenderar att man tecknar årsserviceavtal med oss som säkerställer produktens trygga funktion många år framöver.

I årsservicen ingår granskning av kylmaskineriets och fuktighetsanordningens funktion, mätning av motorernas elvärden och eventuella utbyten av slitna komponenter.

En väsentlig del av årsservicen utgörs av mätningsgivarnas kalibrering, vilket säkerställer testresultatens pålitlighet.

Arctest - Cooler than you think