EN FI SE RU

Produkter

Produkter avsedda för långvarig och säker/trygg användning kräver högklassig produktutveckling och testning. Arctest har redan i tiotals år blivit känt som en tillverkare av kvalitativa vädertestningsskåp av toppklass. Våra kunder väljer upprepade gånger Arctests produkter för sina klimattester.

Det ställs höga krav på klimattestutrustningar. De måste fungera klanderfritt och utan störningar under långvariga tester. Testerna utförs i synnerligen krävande förhållanden såsom arktisk kyla, extrem hetta eller mycket fuktiga förhållanden. En pålitlig utrustning är också ekonomiskt hållbar samt användar- och servicevänlig, för att inte glömma mycket exakt vad gäller reglerkontroll och jämna temperaturförhållanden.

Vi levererar klimattestskåp, -kammare och -rum, av vilka de flesta är skräddarsydda lösningar enligt kundens behov.

Bl.a.:

  • Klimattestrum och -kammare
  • Värmeskåp
  • Utrymmen för hållbarhetskontroll
  • Odlingskammare
  • Laboratorie- och läkemedelsfrysboxar

För alla ovannämnda användningsändamål kan vi konstruera produkten i enlighet med kundens önskemål och specifikationer. Vi finns med som stöd under hela inköpsprocessen. Arctest fungerar flexibelt på kundens villkor. Vår sakkunniga och erfarna service- och installationspersonal säkerställer ett gott, snabbt och sakkunnigt underhåll av våra produkter.

Tag kontakt

Arctest - Cooler than you think