Det finns en lång och framgångsrik historia bakom Arctest.

Sedan 1986 har Arctest varit en ledande tillverkare av miljösimuleringsutrustning på den finska marknaden. Arctest tillverkar också kryogena vätskemottagare och underleverantörer laboratorieutrustning.

Företaget grundades 1986 av Matti Litmanen och Pentti Kouhio, så dess rötter går mer än 30 år tillbaka i tiden. De ursprungliga grundarna har nu gått i pension och i januari 2013 såldes verksamheten till företrädare för nästa generation. De nya ägarna Johan Kinnula och Lauri Forsström fortsätter att utveckla och stärka företaget genom att skaffa sig kunskap, färdigheter och traditioner som har gjort Arctest framgångsrikt under de senaste åren. Idag är Arctest en ledande nordisk tillverkare av miljötestutrustning med egna försäljningskontor i både Finland och Sverige.

Principerna för vår produktion är noggrann planering och pålitliga komponenter som stöds av en högklassig service.

Bland våra kunder finns ledande företag och forskningsinstitut såsom NOKIA, Vaisala, VTT Technical Research Center of Finland, Ericsson, SGS Fimko, SAAB Bofors Test Center, Phizer, Finnish Armed Forces and ABB. Dessa och många andra har anlitat Arctest som en pålitlig partner.

Exporten är global och i Europa arbetar vi främst genom lokala partners.

Certifikat

Vill du veta mer?
1
Vill du veta mer om våra lösningar eller företag?
Tag kontakt