Inom den farmaceutiska, kosmetiska eller liknande sektorn är ett av testerna som utvecklats för att kontrollera produktkvaliteten produktens resistens från exponering för ljus. Dessa typer av tester görs i skåp med fotoluminans med olika strålningstyper. Denna exponering för solljus används för fotostabilitetsstudier enligt “ICH Q1B - Fotostabilitet Testning av nya läkemedelsämnen och produkter, alternativ 2”.

Dokument
Vill du veta mer?
1
Är du intresserad av Fotostabilitets­test -lösningar??
Tag kontakt