Klimattestrummen anpassas alltid efter kundens behov

Miljörummen kräver mycket hög noggrannhet i olika testkörningar, tillförlitlighet vid långvarig användning och lämpligt utrymme för kundens produkt som testas. Rummen som tillverkas av Arctest uppfyller även de mest krävande förhållandena.

Kontrollenhet

Förverkligande i enlighet med kundens behov från en mikroprocessorstyrande enhet med dess datainsamling och PC-implementering upp till kompletta övervakningsprogram.

Styrenheten väljs utifrån kundens behov och testkrav.

Temperaturintervall

Temperaturintervallen kan väljas enligt IEC, MIL etc.
Låga temperaturer + 20 ° C, -40 ° C, -55 ° C, -80 ° C
Höga temperaturer + 70 ° C, + 100 ° C, + 125 ° C, + 180 ° C
Givare som används är högklassig Pt100


Fuktighet

Luftfuktighetskontrollområde 10 ... 98%RH inom temperaturområdet +20 ... 90 ° C.
Fuktighetssensor t.ex. Vaisala HMP-serie inklusive temperatursensor.


Utrustning

Normalt är rummen utrustade, 50-100 mm genomföringar, arbetsljus, nödvändiga varningssystem och larm.

Tillgängliga tillbehör

Kabelgenomföringar i olika storlekar, hyllor, intensifierad kylning med LN2 eller CO2, UV- och IR-strålning, vatten etc.

Dokument
Bilder
Vill du veta mer?
1
Är du intresserad av Miljösimulerings­rum -lösningar??
Tag kontakt