Att ha en klimatsimuleringsutrustning inbyggd i en container eller på en släpvagn är den optimala lösningen när det antingen inte finns utrymme inomhus eller när andra skäl kräver att tester görs på platser där det inte finns någon fastighet att placera testutrustningen i. Våra lösningar är konstruerade för att kunna stå utomhus i alla väder under lång tid utan att det påverkar testresultatet.

Dokument
Vill du veta mer?
1
Är du intresserad av Mobila Testlösningar -lösningar??
Tag kontakt