Temp-Chockkammare

Korgen för prover har en frontdörr för åtkomst till arbetsytan. Vertikal eller horisontell konstruktion, med två testzoner där provkorgen flyttas mellan de olika zonerna via en rörlig plattform. Varje zon har observationsfönster och internt ljus. Temperaturområde för varje zon upp till + 250°C i värmezonen och -70°C i den kalla zonen. Det finns möjligheter att mäta temperaturen i luften eller på/i proverna, beroende på vilken standard som används. Återställningstiden i varje zon är enligt standarderna. Alla kontrollelement placeras i en ergonomisk position för en mer bekväm användning. Det uppvärmda facket kan även ha möjlighet att arbeta med fuktreglering, som en klimatkammare.

Det finns 3 standardiserade modeller som definieras av storleken på korgen: 16 liter med korg på 3 x 250 mm, 64 liter med korg på 3 x 400 mm och 166 liter med korg på 3 x 550 mm.

Dokument
Vill du veta mer?
1
Är du intresserad av Chockkammare -lösningar??
Tag kontakt