Underhåll och Service


Som en erfaren tillverkare av testutrustning är vi väl orienterade i den krävande kyl och eltekniken som krävs.

Våra styrkor är professionella och snabba underhålls- och servicestjänster.

”Första hjälpen” till problemen är bara ett telefonsamtal bort och vid behov kan våra eller vår lokala partners servicetekniker komma snabbt på plats. Kontakta oss så för ett servicejournummer att använda för just er anlägging.

Reservdelar kan beställas direkt från vårt lager och levereras ofta samma dag.

Serviceavtal


Vi tecknar gärna serviceavtal på årsbasis som säkerställer en pålitlig drift av produkten.

I samband med den årliga servicen kontrollerar vi driften av utrustningen och luftfuktighetsutrustning, mäter elektriska värden och förnyar eventuellt slitna komponenter.

Kalibrering av mätsensorer är en väsentlig del av den årliga servicen. Detta säkerställer tillförlitliga testresultat.

Våra kylmedier överensstämmer med de nya F-Gas-förordningarna


Eftersom den globala uppvärmningen och ekologin i allmänhet är ett område vi på Arctest verkligen bryr oss om så uppfyller köldmedlen som används i samtliga våra produkter de nya F-Gas-förordningarna (EU nr 517/2014).

Vill du veta mer?
1
Vill du veta mer om våra lösningar eller företag?
Tag kontakt